Descripció

Habitatge de nova planta a La Floresta, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El projecte s’estructura des de l’escala interior de construcció lleugera, pràcticament transparent. Aquest nucli de comunicació vertical és, alhora, una font d’il·luminació natural que flueix constantment cap a l’interior.

Atès que la parcel·la presenta un desnivell a sud pronunciat i unes dimensions transversals reduïdes, s’han fet les obertures estrictament necessàries tant a nord com a sud per generar corrents naturals d’aire.

S’aconsegueix així una millora del comportament tèrmic de l’edifici i es controla la radiació solar, bloquejant-la en els mesos més calorosos i aprofitant-la els més freds.