Descripció

Avantprojecte per a la construcció d’un habitatge unifamiliar de quatre plantes en nucli urbà. L’edifici es va projectar de manera que pogués madurar juntament amb les necessitats dels seus ocupants durant la seva vida de forma natural.

En primer lloc es va estudiar l’orientació del solar i l’afectació del sol i la creació de vegetació en ell. D’aquesta manera es va plantejar una distribució de les estades de manera flexible perquè, a mesura que la unitat familiar fora evolucionant, l’habitatge pogués anar-se adaptant a les necessitats de cada moment.

Es van diferenciar zones de dia i de nit i es va proposar la introducció d’un pati interior a la parcel·la per aportar llum, ventilació i vegetació a la vida diària dels usuaris.