Descripció

Reforma d’habitatge de 182m² en edifici plurifamiliar a Av. Jacquard, Terrassa.

Els requisits eren: 1. Fer l’habitatge accessible per a persones amb mobilitat reduïda. 2. Augmentar superfície i millorar la funcionalitat dels serveis de la casa. 3. Crear un espai de rehabilitació domèstica.

La proposta gira entorn a la introducció d’una nova geometria, perpendicular a la façana posterior de l’habitatge, i la creació de dues sales comunicades per un passadís accessible; una sala exterior pública i una interior privada i de menors dimensions que serà la zona de gimnàs.

La proposta redueix la compartimentació i genera espais de relació i emmagatzematge.