Descripció

Intervenció molt concreta de disseny i construcció d’escala metàl·lica.

El projecte plantejava dimensions reduïdes, per això vam optar per sumar l’escala al cromatisme dels espais de la planta altell i potenciar la il·luminació natural i la doble altura.

Abans de la intervenció predominaven els tons negres i grisos foscos, cosa que consumia l’espai i no permetia gaudir dels grans finestrals existents.

La proposta consisteix a potenciar la llum mitjançant el canvi de la paleta de colors a tons més lluminosos, deixant un paviment de fusta fosca que relacioni l’estructura de l’escala i els cossos superiors, tots ells negres. Les lluminàries suspeses encara potencien més la doble alçada.