Descripció

Ampliació i reforma integral d’habitatge unifamiliar utilitzant els paràmetres d’arquitectura saludable.

De l’estudi de biohabitabilitat, es va extreure com a conclusió principal que el dormitori de planta baixa havia de situar en un lloc diferent al que els clients havien pensat de manera que es va plantejar una redistribució dels espais.

Els espais de la nova distribució s’ordenen al voltant d’una estufa de massa tèrmica, l’element central a nivell de funció i energia.

L’estructura i materialitat són principalment de fusta de pi, amb panells CLT combinats amb envans d’argila per a la compartimentació interior, les instal·lacions i el tipus d’il·luminació també s’han dissenyat amb criteris saludables.