BIOCONSTRUCCIÓ

La bioconstrucció busca un equilibri entre la natura, l’edifici a construir i les persones que l’habitaran. Per això es tracta d’un sistema d’edificació de mínim impacte ambiental, tant en el procés de construcció com de funcionament de l’habitatge.

A DinA5 creiem fermament en els fonaments de la bioconstrucció doncs la seva aplicació assegura per si mateix la creació d’espais saludables; per aquest motiu implementem els seus principis en els nostres projectes, sempre des d’una perspectiva realista i flexible, l’experiència ens ha ensenyat que no sempre és possible la seva aplicació de forma simple i eficient:

– Materials naturals: ús de materials lliures de tòxics i de proximitat, aplicant coneixements de les tècniques construcctivas tradicionals i innovant mitjançant l’aplicació conscient i selectiva de les noves tecnologies.

– Eficiència energètica: aprofitament dels recursos naturals, ús d’energies renovables i disseny bioclimàtic, per minimitzar la despesa energètica de l’habitatge.

– Disseny equilibrat i conscient: qualitat espacial, mitjançant una regulació natural de la humitat i temperatura de l’ambient i una optimització dels paràmetres lumínics i sonors de les estances.

bioconstruccion-00

BIOHABITABILITAT

biohabitabilidad-00

El terme fa referència a un estudi molt més concret de com els ambients creats per l’arquitectura influeixen positivament o negativament sobre la biologia de les persones que els ocupen.

Aquests, entre d’altres molts, són alguns dels camps sobre els que es treballa:

– Tòxics: formaldehids, Bisfenol, Benzè, compostos orgànics volàtils, disrruptores hormonals etc. Són alguns dels compostos que l’arquitectura de les últimes dècades ha incorporat als ambients interiors i que nosaltres hem eliminat de la nostra paleta d’opcions.

– Humitat: el control de la humitat relativa és fonamental per aconseguir un ambient saludable i la correcta elecció dels materials i els sistemes de climatització és fonamental.

– Colors: la correcta elecció dels colors que vestiran un habitatge també té efectes biològics contrastats.

– Contaminació elèctrica: Camps elèctrics, electromagnètics o l’excés d’ions positius a l’aire que respirem són elements que debiliten el nostre sistema immunològic.

La il·luminació natural i artificial, els teixits, el tractament de l’aigua, el disseny de la xarxa elèctrica, l’elecció de plantes per depurar l’aire, els àcars, l’orientació, la biologia dels materials, les radiacions d’aparells wifi i telefonia sense fils, el tipus de cuina i un llarg etcètera, la llista és interminable.